? Bun venit
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Comuna Luncoiu de Jos este o unitate administrativ – teritorială situată în partea central-nordică a județului Hunedoara, în Țara Zarandului. Se încadreaza în Masivul Zarand și parțial (localitatea Luncoiu de Sus) în cadrul Munților Metaliferi.
Se învecineaza în N si N-E cu municipiul Brad, în V cu comuna Vorța, în N-V cu comuna Baia de Criș, spre S și S-E cu comuna Vălișoara, iar spre S cu comuna Brănișca.
ALTITUDINE:
Satele comunei sunt situate la altitudini care variaza între 345 m si 697 m.
Cota cea mai joasa de 345 m este la nivelul pârâului Luncoiu, iar cea mai înalta cota este de 697m – Dealul Fetii.

Bun venit

Bun venit în comuna noastră!
primarComuna Luncoiu de Jos este așezată într-un loc de o frumusețe cuceritoare pe care însă o plătim din greu cu eforturi înzecite.
Locuitorii satelor noastre trăiesc în case risipite pe coline domoale și foarte fotogenice, la care dacă vrei să ajungi, dese ori trebuie să străbați drumuri și cărărui desfundate. Bucatele se fac câte puțin pe terenuri agricole uneori mai mici decât un teren de fobal.
Ani la rând bărbații din comuna noastră şi-au ținut familiile din minerit și munca la pădure. Acum, pădurile sunt pe terminate, iar aurul nu se mai exploatează demult.
A venit vremea să învăţăm cum se poate trăi și din alte activități productive. Cu alte cuvinte, trebuie să luam totul de la capăt, să schimbăm mentalități, să invățăm noile tehnologii de producție și să încercăm în același timp să ne păstrăm identitatea, cultura, tradițiile.
Poate că un pas în această direcție îl constitue și realizarea acestui web site – vrem să ne facem cunoscuți oriunde în lume, cu încrederea că vom găsi oameni interesați să transformăm comuna noastră dintr-un peisaj bun de admirat în goana mașinii, într-un loc propice pentru afaceri prospere.
Pentru cei interesați să interacționeze cu serviciile administrației publice locale am creat și continuăm să dezvoltăm cât mai multe pagini din care să puteți prelua informațiile necesare și să transmiteți orice considerați că va contribui la o bună și modernă administrare a treburilor comunei.

Vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră!
ec. Călin Dorin DUD

Primarul comunei Luncoiu de Jos