? Declaratii de avere si de interese
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Declaratii de avere si de interese

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliul local 2016

 1. DA Dragan Sorin ; DI Dragan Sorin
 2. DA Indries A Liviu Vasile ; DI Indries A Liviu Vasile
 3. DA Mandula Ciprian ; DI Mandula I Ciprian
 4. DA Sortan Marian Felician ; DI Sortan Marian Felician
 5. DA Benea N Nicoleta Laura
 6. DA Boldura R Romulus Alin ; DI Boldura Romulus Alin
 7. DA DanTDan Ioan ; DI Dan T Dan Ioan
 8. DA Petrut Olimpiu Florin  ; DI Petrut A Olimpiu Florin
 9. DA Jurca Claudia Elena
 10. DA Bota D Nicolae DanielDI Bota D Nicolae Daniel

Declarațiile de avere și de interese pentru funcții de demnitate publică 2016

 1. Primar     DA Dud Calin Dorin  ; DI   Dud Calin Dorin
 2. Viceprimar  DA Benea Leba I Ramona Maria   ;  DI  Leba I Ramona Maria

Declarațiile de avere și de interese pentru funcționari publici

 1. DA Rusu Lucia ; DI Rusu Lucia                                                        secretar comuna
 2. DA Miron Ancuta Ioana ;  DI Miron Ancuta Ioana                     inspector
 3. DA Petrut Viorel ;    DI Petrut Viorel                                                 inspector
 4. DA Ursa Daniela Luminita ;DI Ursa Daniela Luminita              inspector
 5. DA Petrut Daniela Nicoleta ; DI Petrut Daniela Nicoleta           referent
 6. DA Polverea Mircea Valentin ;DI Polverea Mircea Valentin     inspector
 7. declaratie interese polverea valentin                                                 inspector

public declaraţii