Informații publice oferite din oficiu

ANUNȚURI PUBLICE

CARIERE ȘI POSTURI VACANTE

Anunțuri pentru ocuparea posturilor vacante, anunțuri de promovare în funcție

Rezultatul final la examenul pentru ocuparea functiei contractual de executie Inspector de Specialitate din cadrul Compartimentului Informare Publica al aparatului de specialitate al Primarului comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara din data de 09.05.2024

Rezultatul final la examenul pentru ocuparea functiei contractual de executie Inspector de Specialitate din cadrul Compartimentului Informare Publica al aparatului de specialitate al Primarului comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara din data de 09.05.2024 deschide documentul aici

CITEȘTE MAI MULT

NOTIFICĂRI ȘI SOMAȚII PUBLICE

Anunțuri individuale prin publicitate

PUBLICAȚII DE CĂSĂTORIE

Anunțuri individuale prin publicitate

ANUNȚURI IMOBILIARE

Anunțuri de vânzare terenuri în extravilan

BULETIN INFORMATIV

RAPOARTE ȘI STUDII

Rapoarte anuale de analiză a implementării Legii 544/2001

privind liberul acces la informațiile de interes public

Rapoarte anuale de analiză a implementării Legii 52/2003

privind transparența decizională în administrația publică

ALTE RAPOARTE SAU STUDII

ACHIZIȚII PUBLICE

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE

Declarații de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local

Declaratiile de interese si avere ale alesilor locali

Declaratiile de interese si avere ale alesilor locali – 2021 Declaratii de interese si avere Butuca Maria Violeta deschide documentul aici deschide documentul aici Declaratii de interese si avere  Dragan Sorin deschide documentul aici deschide documentul aici Declaratii de interese si avere  Sortan Marian Felician deschide documentul aici deschide documentul...

CITEȘTE MAI MULT

Declarații de avere și de interese ale deținătorilor funcțiilor de demnitate publică

Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici

Declaratii de interese si de avere ale functionarilor publici- 2021

1.Declaratii de interese si de avere Petrut Daniela-Nicoleta  deschide documentul aici deschide documentul aici 2. Declaratii de interese si de avere  Ursa Daniela – Luminita deschide documentul aici deschide documentul aici 3. Declaratii de interese si de avere  Groza Mirela deschide documentul aici deschide documentul aici 4. Declaratii de interese...

CITEȘTE MAI MULT

Veniturile salariale ale funcționarilor din aparatul de specialitate al Primarului