? primarialuncoi
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

primarialuncoi  // Posts published by primarialuncoi

Hcl. nr. 40/2019

Hcl. nr. 40/2019

Hcl. nr. 40/2019 – privind aprobarea organigramei si statul de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Luncoiu de Jos si a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat aflat in subordinea Consiliului local al comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara.

Read more...

Hcl nr. 39/2019

Hcl nr. 39/2019

Hcl nr. 39/2019 – privind revocarea Hotararii nr. 27/2019 privind aprobarea instrumentarii dosarului tehnic – Schemei de ajutor de stat”Servicii de sivomendiu, Servicii Climatice si Conservarea padurilor, pentru suprafata de padure de ha 214,6 ha, aferente masurii 15′ Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor, submasura 15.1’Plati pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R.2014-2020 Deschide documentul […]

Read more...

Hcl nr. 38/2019

Hcl nr. 38/2019

Hcl nr. 38/2019 – privind revocarea Hotararii nr. 26/2019 privind atestarea apartenentei unui imobil – teren la domeniul public al comunei Luncoiu de Jos. Deschide documentul aici

Read more...

Publicatie de casatorie

Publicatie de casatorie

Publicatie de casatorie intre dl. GANCEA Lucian Marian si d.ra POENAR Lenuta Alexandra Deschide documentul aici

Read more...

DECLARATII DE AVERE & INTERESE PENTRU ANUL 2018

DECLARATII DE AVERE & INTERESE PENTRU ANUL 2018

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliul local 2018 declaratie_de_avere_Benea_Leba_Ramona_Maria declaratie_de_interese_Benea_Leba_Ramona_Maria declaratie_de_avere_Benea_Nicoleta_Laura declaratie_de_interese_Benea_Nicoleta_Laura declaratie_de_avere_Boldura_Romulus_Alin declaratie_de_interese_Boldura_Alin_Romulus declaratie_de_avere_Bota_D_Nicolae_Daniel declaratie_de_interese_Bota_Nicolae_Daniel declaratie_de_avere_Ciprian_Mandula declaratie_de_interese_Ciprian_Mandula declaratie_de_avere_Dan_Dan_Ioan declaratie_de_interese_Dan_Dan_Ioan declaratie_de_avere_Dragan_Sorin declaratie_de_interese_Dragan_Sorin declaratie_de_avere_Indries_Liviu_Vasile declaratie_de_interese_indries_Liviu_Vasile declaratie_de_avere_Jurca_Claudia_Elena declaratie_de_interese_Jurca_Claudia_Elena declaratie_de_avere_Sortan_Marian_Felician declaratie_de_interese_Petrut_Olimpiu_Florin declaratie_de_avere__Petrut_Olimpiu_Florin declaratie_de_interese_Sortan_Marian_Felician Declaraţiile de avere și de interese pentru funcții de demnitate publică 2018 Primar  DUD CĂLIN DORIN declaratie_de_avere_Dud_Calin_Dorin declaratie_de_interese_Dud_Calin_Dorin Viceprimar declaratie_de_avere_Benea_Leba_Ramona_Maria declaratie_de_interese_Benea_Leba_Ramona_Maria Declarațiile […]

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 37/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 37/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 37/2019, privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Luncoiu de Jos si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia. 

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 36/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 36/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 36/2019, privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Hunedoara, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 35/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 35/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 35/2019, privind aprobarea incadrarii populatiri satelor ce apartin municipiilor si oraselor in mediiul rural, care va sta la baza aplicarii noilor tarife de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale si similare de catre operatorul serviciului public de salubritate.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 34/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 34/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 34/2019, privind aprobare PUZ (Plan Urbanistic Zonal) si Regulamentul local aferent – pentru obiectivul “Transformare depozit in sala de evenimente, sat Luncoiu de Jos, nr.278 B comuna Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara”.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 33/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 33/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 33/2019, privind aprobarea organizarii si desfasurarii manifestarii “Zilele comunei Luncoiu de Jos – 2019”.

Read more...