? primarialuncoi
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

primarialuncoi  // Posts published by primarialuncoi

Hotararea Consiliului Local nr. 32/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 32/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 32/2019, privind rectificarea bugetului local al comunei Luncoiu de jos pe anul 2019.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 31/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 31/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 31/2019, privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara pentru anul 2019.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 30/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 30/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 30/2019, privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2019

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 29/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 29/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 29/2019, privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2018.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 28/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 28/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 28/2019, privind alegerea presedintelui de sedinta.

Read more...

Dispozitii de Primar nr.61, 64, 69, 75, 79, 83, 97, 98, /2019

Dispozitii de Primar nr.61, 64, 69, 75, 79, 83, 97, 98, /2019

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 27/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 27/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 27/2019, privind aprobarea instrumentarii dosarului tehnic – Schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, Servicii Climatice si Conservarea Padurilor, pentru suprafata de padure de 214,6 ha, aferente masurii 15” Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor, submasura 15.1 “Plati pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014-2020

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 26/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 26/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 26/2019, privind atestarea apartenentei unui imobil-teren la domeniul public al comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 25/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 25/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 25/2019, privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Luncoiu de Jos, a Compartimentului “Informare publica”, aflat in subordinea Consiliului Local Luncoiu de Jos.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 24/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 24/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 24/2019, privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unui spatiu din incinta caminului cultural Luncoiu de Sus, Asociatiei “Dealu Fetii – Legenda vie”.

Read more...