? primarialuncoi
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

primarialuncoi  // Posts published by primarialuncoi

Hotararile Consiliului Local nr. 13-14-15/2019

Hotararile Consiliului Local nr. 13-14-15/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 13/din 29.03.2019, privind alegerea presedintelui de sedinta Hotararea Consiliului Local nr. 14/din 29.03.2019, privind aprobarea valorii de investitii si scrisori de garantie de la FNGCIMM IFN, la proiectul “Amenajarea incintei Primariei Luncoiu de Jos” Hotararea Consiliului Local nr. 15/din 29.03.2019, privind propunerea de trecere cu titlu gratuit a drumurilor forestiere Valea […]

Read more...

Publicatie de casatorie

Publicatie de casatorie

Publicatie de casatorie a d.lui PASC Sorin Claudiu cu d.ra MOLNAR Ida Daniela

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 8 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 8 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 8 din 2019, privind aderarea Comunei Luncoiu de Jos la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Motii, Tara de Piatra”.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 7 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 7 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 7 din 2019, privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice care nu au incheiat contract cu operatorul de salubrizare.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 6 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 6 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 6 din 2019, privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe 2019, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 5 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 5 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 5 din 2019, privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit intern public

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 4 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 4 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 4 din 2019, privind aprobarea contribuției comunei Luncoiu de Jos pentru functionarea compartimentului de audit intern, infiintat in cadrul Filialei Judetene Hunedoara, a Asociatiri Comunelor din Romania.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 3 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 3 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 3 din 2019, privind acoperirea deficitului bugetar pe 2018, a sectiunii de dezvoltare, din excedentul anului 2017

Read more...

Raportul anual de implementare a legii 52/2003, pentru anul 2018

Raportul anual de implementare a legii 52/2003, pentru anul 2018

Raportul anual de implementare a legii 52/2003, pentru anul 2018

Read more...

Raportul anual de implementare a legii 544/2001, pentru anul 2018

Raportul anual de implementare a legii 544/2001, pentru anul 2018

Raportul anual de implementare a legii 544/2001, pentru anul 2018

Read more...