? Transparenta decizionala
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Transparenta decizionala  // Browsing posts in Transparenta decizionala

Hcl nr. 44/2019

Hcl nr. 44/2019

Hcl nr. 44/2019 – privind modificarea hotararii 23./31.05.2019 prin care se propune schimbarea destinatiei imobilului constructiei in care s-a desfasurat activitatea Scolii primare din satul Stejarel, comuna Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara, in capela mortuara. Deschide documentul aici

Read more...

Hcl . nr. 43/2019

Hcl . nr. 43/2019

Hcl . nr. 43/2019 – privind aprobarea deplasarii unui grup de elevi din cadrul Scolii Gimnaziale a comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara, Romania in raionul Straseni, Republica Moldova. Deschide documentul aici

Read more...

Hcl. nr. 42/2019

Hcl. nr. 42/2019

Hcl. nr. 42/2019 – privind modificarea anexei la Hcl 25/2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Luncoiu de Jos. a Compartimentului”Informare publica, aflat in subordinea Consiliului Local Luncoiu de Jos. Deschide documentul aici

Read more...

Hcl. nr. 41/2019

Hcl. nr. 41/2019

Hcl. nr. 41/2019 – privind rectificarea bugetului local al comunei Luncoiu de Jos pe anul 2019 Deschide documentul aici

Read more...

Hcl. nr. 40/2019

Hcl. nr. 40/2019

Hcl. nr. 40/2019 – privind aprobarea organigramei si statul de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Luncoiu de Jos si a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat aflat in subordinea Consiliului local al comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara.

Read more...

Hcl nr. 39/2019

Hcl nr. 39/2019

Hcl nr. 39/2019 – privind revocarea Hotararii nr. 27/2019 privind aprobarea instrumentarii dosarului tehnic – Schemei de ajutor de stat”Servicii de sivomendiu, Servicii Climatice si Conservarea padurilor, pentru suprafata de padure de ha 214,6 ha, aferente masurii 15′ Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor, submasura 15.1’Plati pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R.2014-2020 Deschide documentul […]

Read more...

Hcl nr. 38/2019

Hcl nr. 38/2019

Hcl nr. 38/2019 – privind revocarea Hotararii nr. 26/2019 privind atestarea apartenentei unui imobil – teren la domeniul public al comunei Luncoiu de Jos. Deschide documentul aici

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 37/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 37/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 37/2019, privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Luncoiu de Jos si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia. 

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 36/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 36/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 36/2019, privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Hunedoara, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 35/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 35/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 35/2019, privind aprobarea incadrarii populatiri satelor ce apartin municipiilor si oraselor in mediiul rural, care va sta la baza aplicarii noilor tarife de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale si similare de catre operatorul serviciului public de salubritate.

Read more...