? Transparenta decizionala
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Transparenta decizionala  // Browsing posts in Transparenta decizionala

Hotararea Consiliului Local, nr.17/2019

Hotararea Consiliului Local, nr.17/2019

Hotararea Consiliului Local, nr.17/2019, privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului Local al comunei Luncoiu de Jos

Read more...

Hotararea Consiliului Local, nr.16/2019

Hotararea Consiliului Local, nr.16/2019

Hotararea Consiliului Local, nr.16/2019, privind aprobarea bugetului local al Comunei Luncoiu de Jos pe anul 2019

Read more...

Hotararea Consiliului Local, nr. 18/2018

Hotararea Consiliului Local, nr. 18/2018

Hotararea Consiliului Local, nr. 18/2018 din 19.04.2019, privind stabilirea taxei de inchiriere a pasunilor proprietate privata a Comunei Luncoiu de Jos

Read more...

Hotararile Consiliului Local nr. 13-14-15/2019

Hotararile Consiliului Local nr. 13-14-15/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 13/din 29.03.2019, privind alegerea presedintelui de sedinta Hotararea Consiliului Local nr. 14/din 29.03.2019, privind aprobarea valorii de investitii si scrisori de garantie de la FNGCIMM IFN, la proiectul “Amenajarea incintei Primariei Luncoiu de Jos” Hotararea Consiliului Local nr. 15/din 29.03.2019, privind propunerea de trecere cu titlu gratuit a drumurilor forestiere Valea […]

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 8 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 8 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 8 din 2019, privind aderarea Comunei Luncoiu de Jos la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Motii, Tara de Piatra”.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 7 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 7 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 7 din 2019, privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice care nu au incheiat contract cu operatorul de salubrizare.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 6 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 6 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 6 din 2019, privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe 2019, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 5 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 5 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 5 din 2019, privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit intern public

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 4 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 4 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 4 din 2019, privind aprobarea contribuției comunei Luncoiu de Jos pentru functionarea compartimentului de audit intern, infiintat in cadrul Filialei Judetene Hunedoara, a Asociatiri Comunelor din Romania.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 3 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 3 din 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 3 din 2019, privind acoperirea deficitului bugetar pe 2018, a sectiunii de dezvoltare, din excedentul anului 2017

Read more...