? Transparenta decizionala
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Transparenta decizionala  // Browsing posts in Transparenta decizionala

Hcl. nr. 12/2020 privind aprobarea lucrarii de decolmatare si amenajare pe cursul de apa Valea Gujii in colaborare cu Administratia Bazinala de apa Crisuri

Hcl. nr. 12/2020 privind aprobarea lucrarii de decolmatare si amenajare pe cursul de apa Valea Gujii in colaborare cu Administratia Bazinala de apa Crisuri

        Hcl. nr. 12/2020 privind aprobarea lucrarii de decolmatare si amenajare pe cursul de apa Valea Gujii in colaborare cu Administratia Bazinala de apa Crisuri deschide documentul aici

Read more...

Hcl. nr. 10/2020 Privind inchirierea prin atribuire directa a pasunilor din proprietatea privata a comunei Luncoiu de Jos

Hcl. nr. 10/2020 Privind inchirierea prin atribuire directa a pasunilor din proprietatea privata a comunei Luncoiu de Jos

        Hcl. nr. 10/2020 Privind inchirierea prin atribuire directa a pasunilor din proprietatea privata a comunei Luncoiu de Jos deschide documentul aici

Read more...

Hcl. nr. 9/2020 Privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Luncoiu de Jos

Hcl. nr. 9/2020 Privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Luncoiu de Jos

      Hcl. nr. 9/2020 Privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Luncoiu de Jos deschide documentul aici

Read more...

Hcl. nr. 8/2020 Privind aprobarea bugetului local al comunei Luncoiu de Jos pe anul 2020

Hcl. nr. 8/2020 Privind aprobarea bugetului local al comunei Luncoiu de Jos pe anul 2020

      Hcl. nr. 8/2020 Privind aprobarea bugetului local al comunei Luncoiu de Jos pe anul 2020 deschide documentul aici

Read more...

Hcl. nr. 7/2020 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local al comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii ‘LUCRARI DE REABILITARE RETEA DE ILUMINAT IN COMUNA LUNCOIU DE JOS, JUDETUL HUNEDOARA

Hcl. nr. 7/2020 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local al comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii ‘LUCRARI DE REABILITARE RETEA DE ILUMINAT IN COMUNA LUNCOIU DE JOS, JUDETUL HUNEDOARA

         Hcl. nr. 7/2020 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local al comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii ‘LUCRARI DE REABILITARE RETEA DE ILUMINAT IN COMUNA LUNCOIU DE JOS, JUDETUL HUNEDOARA          […]

Read more...

Hcl. nr.6/2020 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local al comunei Luncoiu de Jos, judetul Huedoara, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA LUNCOIU DE JOS, JUDETUL HUNEDOARA”

Hcl. nr.6/2020 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local al comunei Luncoiu de Jos, judetul Huedoara, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA LUNCOIU DE JOS, JUDETUL HUNEDOARA”

       Hcl. nr.6/2020 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local al comunei Luncoiu de Jos, judetul Huedoara, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA LUNCOIU DE JOS, JUDETUL HUNEDOARA”                […]

Read more...

Hcl. nr. 5/2020 privind mentinerea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luncoiu de jos a Compartimentului “Informare Publica, aflat in subordinea Consiliului local Luncoiu de Jos, la nivelul lunii decembrie 2019

Hcl. nr. 5/2020 privind mentinerea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luncoiu de jos a Compartimentului “Informare Publica, aflat in subordinea Consiliului local Luncoiu de Jos, la nivelul lunii decembrie 2019

Hcl. nr. 5/2020 privind mentinerea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luncoiu de jos a Compartimentului “Informare Publica, aflat in subordinea Consiliului local Luncoiu de Jos, la nivelul lunii decembrie 2019            deschide documentul aici

Read more...

Hcl. nr. 4/ 2020 privind modificarea si completarea HCL nr. 10 din 2014 privind infiintarea, organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara

Hcl. nr. 4/ 2020 privind modificarea si completarea HCL nr. 10 din 2014 privind infiintarea, organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara

Hcl. nr. 4/ 2020 privind modificarea si completarea HCL nr. 10 din 2014 privind infiintarea, organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara                                            […]

Read more...

Hcl. nr. 3/2020 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social

Hcl. nr. 3/2020 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social

                 Hcl. nr. 3/2020 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social                deschide documentul aici

Read more...

Hcl. nr. 2/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, conform contractului incheiat intre Ocolul Silvic Brad si primaria comunei Luncoiu de Jos

Hcl. nr. 2/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, conform contractului incheiat intre Ocolul Silvic Brad si primaria comunei Luncoiu de Jos

                Hcl. nr. 2/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, conform contractului incheiat intre Ocolul Silvic Brad si primaria comunei Luncoiu de Jos dechide documentul aici

Read more...