? Transparenta decizionala
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Transparenta decizionala  // Browsing posts in Transparenta decizionala

Hotararea nr. 24/2020- privind aprobarea statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Luncoiu de Jos si a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat aflat in subordinea Consiliului local

Hotararea nr. 24/2020- privind aprobarea statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Luncoiu de Jos si a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat aflat in subordinea Consiliului local

Hotararea nr. 24/2020- privind aprobarea statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Luncoiu de Jos si a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat aflat in subordinea Consiliului local            deschide documentul aici

Read more...

Hotararea nr. 23/2020-privind indexarea impozitelor si taxelor locale cu rata inflatiei, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevazute la alin. 3 si 4 ale art. 493 din legea nr 227./2015 privind Codul Fiscal, pentru anul 2021

Hotararea nr. 23/2020-privind indexarea impozitelor si taxelor locale cu rata inflatiei,  respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevazute la alin. 3 si 4 ale art. 493 din legea nr 227./2015 privind Codul Fiscal, pentru anul 2021

Hotararea nr. 23/2020-privind indexarea impozitelor si taxelor locale cu rata inflatiei, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevazute la alin. 3 si 4 ale art. 493 din legea nr 227./2015 privind Codul Fiscal, pentru anul 2021                deschide documentul aici

Read more...

Hotararea nr. 22/2020- privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile de pe raza comunei Luncoiu de Jos

Hotararea nr. 22/2020- privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile de pe raza comunei Luncoiu de Jos

Hotararea nr. 22/2020- privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile de pe raza comunei Luncoiu de Jos                            deschide documentul aici

Read more...

Hotararea nr. 21/2020 privind actualizarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de investitii pentru obiectivul de investitii “REABILITARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA CLASELE I-VIII, COMUNA LUNCOIU DE JOS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE” si a indicatorilor tehnico-economici

Hotararea nr. 21/2020 privind actualizarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de investitii pentru obiectivul de investitii “REABILITARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA CLASELE I-VIII,  COMUNA LUNCOIU DE JOS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE”  si a indicatorilor tehnico-economici

Hotararea nr. 21/2020 privind actualizarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de investitii pentru obiectivul de investitii “REABILITARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA CLASELE I-VIII, COMUNA LUNCOIU DE JOS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE” si a indicatorilor tehnico-economici                                      […]

Read more...

Hotararea nr. 20/ 2020- privind rectificarea bugetului local al comunei Luncoiu de Jos pe anul 2020

Hotararea nr. 20/ 2020- privind rectificarea bugetului local al comunei Luncoiu de Jos pe anul 2020

Hotararea nr. 20/ 2020- privind rectificarea bugetului local al comunei Luncoiu de Jos pe anul 2020                          deschide documentul aici

Read more...

Hotararea nr. 19/2020 -privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2020

Hotararea nr. 19/2020 -privind aprobarea programului  anual de achizitii  publice pe anul 2020

Hotararea nr. 19/2020 -privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2020                  deschide documentul aici

Read more...

Hotararea nr. 18/2020- privind aprobarea valorii de investitii la proiectul “Amenajarea incintei Primariei Luncoiu de Jos”

Hotararea nr. 18/2020- privind aprobarea valorii de investitii la proiectul “Amenajarea incintei Primariei Luncoiu de Jos”

Hotararea nr. 18/2020- privind aprobarea valorii de investitii la proiectul “Amenajarea incintei Primariei Luncoiu de Jos”            deschide documentul aici

Read more...

Hotararea nr. 17 /2020 -privind aprobarea achitarii cotizatiei de catre Comuna Luncoiu de Jos in calitiate de membru, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Deva, judetul Hunedoara ” pentru anul 2020

Hotararea nr. 17 /2020 -privind aprobarea achitarii cotizatiei de catre Comuna Luncoiu de Jos in calitiate de membru, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Deva, judetul Hunedoara ” pentru anul 2020

Hotararea nr. 17 /2020 -privind aprobarea achitarii cotizatiei de catre Comuna Luncoiu de Jos in calitiate de membru, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan Deva, judetul Hunedoara ” pentru anul   deschide documentul aici

Read more...

Hotararea nr. 16/2020- privind aprobarea majorarii contributiei la 10 lei/ locuitor al comunei Luncoiu de Jos la Asociatia ‘Salvital” Hunedoara

Hotararea  nr. 16/2020- privind aprobarea majorarii contributiei la 10 lei/ locuitor al comunei  Luncoiu de Jos la Asociatia ‘Salvital” Hunedoara

Hotararea nr. 16/2020- privind aprobarea majorarii contributiei la 10 lei/ locuitor al comunei Luncoiu de Jos la Asociatia ‘Salvital” Hunedoara        deschide documentul aici

Read more...

Hotararea nr 15/2020 – privind rectificarea bugetului local al comunei Luncoiu de Jos pe anul 2020

Hotararea nr 15/2020 – privind rectificarea bugetului local al comunei Luncoiu de Jos pe anul 2020

Hotararea nr 15/2020 – privind rectificarea bugetului local al comunei Luncoiu de Jos pe anul 2020      deschide documentul aici

Read more...