? Toate documentele de interes public
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Toate documentele de interes public  // Browsing posts in Toate documentele de interes public

Hotararea Consiliului Local nr. 36/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 36/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 36/2019, privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Hunedoara, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 35/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 35/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 35/2019, privind aprobarea incadrarii populatiri satelor ce apartin municipiilor si oraselor in mediiul rural, care va sta la baza aplicarii noilor tarife de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale si similare de catre operatorul serviciului public de salubritate.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 34/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 34/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 34/2019, privind aprobare PUZ (Plan Urbanistic Zonal) si Regulamentul local aferent – pentru obiectivul “Transformare depozit in sala de evenimente, sat Luncoiu de Jos, nr.278 B comuna Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara”.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 33/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 33/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 33/2019, privind aprobarea organizarii si desfasurarii manifestarii “Zilele comunei Luncoiu de Jos – 2019”.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 32/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 32/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 32/2019, privind rectificarea bugetului local al comunei Luncoiu de jos pe anul 2019.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 31/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 31/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 31/2019, privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara pentru anul 2019.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 30/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 30/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 30/2019, privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2019

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 29/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 29/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 29/2019, privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2018.

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 28/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 28/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 28/2019, privind alegerea presedintelui de sedinta.

Read more...

Dispozitii de Primar nr.61, 64, 69, 75, 79, 83, 97, 98, /2019

Dispozitii de Primar nr.61, 64, 69, 75, 79, 83, 97, 98, /2019

Read more...