? Localitati componente
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Localitati componente

LOCALITĂȚI
Comuna este alcatuita din cinci sate aflate la distante relativ mici. Satele componente sunt asezate fie pe firul unor vai, fie pe pantele domoale ale unor dealuri. Amplasarea localitatilor comunei in zona de deal a fost determinata de exploatarea zacamintelor de minereuri aurifere, pe de o parte, si de cresterea animalelor, pe de alta parte. În functie de amplasarea satelor in zonele de lunca ale pâraielor , de-a lungul unor cai de comunicatie si in zonele de deal gospodariile sunt dispuse relativ compact sau împrastiat. Ca sate adunate relevante sunt localitatile Luncoiul de Jos, Podele si Stejarel. Cele cinci sate care compun comuna sunt: Luncoiul de Jos – sat centru de comuna Dudesti Luncoiul de Sus Podele Stejarel.

LOCALITĂȚI COMPONENTE

Satul LUNCOIUL DE JOS: are 828 locuitori si 276 de gospodarii. Dispune de un dispensar medical, 7 magazine mixte, 2 restaurante, 5 unitati productive. In localitate sunt construite 8 case noi (dupa 1990), localnicii au 98 de autoturisme, 7 tractoare. In sat sunt 153 de case cu telefon. Satul centru de comuna mai are o biserica ortodoxa, un camin cultural, o rezervatie cinegetica si monumente ale naturii, o rampa de deseuri. Suprafata intravilanului este de aproape 150 ha, iar a extravilanului de 245 ha. Lungimea drumurilor de pe teritoriul localitatii este de 19,2 km, din care aproape jumatate sunt drumuri modernizate.

Satul DUDEȘTI: Are 105 locuitori si 38 de gospodarii, un magazin mixt, 11 case cu telefon. Se confrunta cu probleme generate de somajul ridicat si lipsa unor cai de acces modernizate. Acum se asfalteaza un drum de acces spre localitate in lungime de 6,2 km. In localitate exista 15 autoturisme si 2 tractoare. Suprafata intravilanului este de 26,65 ha, iar a extravilanului de 51,35 ha. Pretul mediu al terenurilor in intravilan este de 250 lei, care include casa si terenul. Pretul unui hectar de teren in extravilan este de aproximativ 220 lei.

Satul LUNCOIUL DE SUS: are 465 locuitori si 165 de gospodarii, doua biserici ortodoxe, doua magazine mixte, un restaurant, un camin cultural. In sat sunt 74 de autoturisme, 2 tractoare, 5 case noi, 70 de case cu telefon. Suprafata intravilanului este de 131 de ha, iar a extravilanului de 156 ha. Lungimea drumurilor este de 17,5 km, din care drumuri modernizate 3 km si nemodernizate 14,5 km. Obiectiv prioritar pentru aceasta localitate este continuarea asfaltarii Dc 19 întrucât zona prezinta un interes turistic deosebit. Pretul terenurilor in zona este de 300 lei în intravilan si de 34 lei în extravilan.

Satul STEJĂREL: are 306 locuitori si 98 de gospodarii, o biserica ortodoxa, 2 magazine mixte, un camin cultural, 67 de case cu telefon. În sat se gasesc 2 tractoare si 25 de autoturisme. Suprafata intravilanului este de 36,8 ha, iar a extravilanului este de 294 ha. Pretul unui hectar de teren cu gospodarie în intravilan este de 300 lei, iar in extravilan 34 lei. Si acest sat are aceleasi probleme legate de caile de acces. Doar un singur km de drum este modernizat si 10 km sunt nemodernizati.

Satul PODELE: are 322 locuitori si 117 gospodarii. În sat exista o biserica ortodoxa si un camin cultural (degradat), 78 de case cu telefon, 84 de autoturisme si 4 tractoare. Dupa 1990 s-au construit 3 case noi. Suprafata intravilanului este de aproape 62 ha, iar a extravilanului de 278 ha. Si aceasta localitate se confrunta cu un somaj ridicat si are probleme cu accesul. Sunt modernizati doar 2 km de drum si nemodernizati 17,7 km. Pretul în intravilan a unui hectar de teren cu casa este de 300 lei, iar în extravilan 34 lei.

TOPONIMIE

Luncoi – denumirea provine de la apelativul Lunca.
Dudești– provine de la numele de familie Dud(u).
Podele – toponimul reprezinta forma de plural a apelativului podeu, cu acelasi înteles topografic ca si al apelativului pod „platou, terasa”.
Stejărel – vechea denumire a satului a fost Scroafa, toponimul având la baza apelativul scroafa ( salbatica), din lat. scrofa.

Print Friendly, PDF & Email