? Relieful
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Relieful

RELIEFUL

Comuna Luncoiul de Jos se încadreaza din punct de vedere al reliefului in Masivul Zarand si partial ( satul Luncoiul de Sus ) in cadrul Muntilor Metaliferi, alcatuiti in zona respectiva din roci eruptive si formatiuni de flis cretacic. Caracteristica principala a reliefului comunei o constituie aspectul depresionar: o zona joasa, alternând cu dealuri ondulate. Dealurile si munceii, alcatuiti din formatiuni geologice mai tari si mai rezistente la intemperii se prelungesc sub forma de culmi pierzându-se in coroane montane intens împadurite, cu esente de fag, stejar, brad si carpen.
Acest lant de dealuri se întinde de la Valea Luncoiului, in paralel cu Valea Lunga, pâna la Taul Caraci si la marginea sudica a satului Mesteacan.
Toate aceste forme de relief au denumiri specifice toponimiei traditionale românesti: dealurile Plesa, Butului, Grozesc – in satul Luncoiul de Jos, Vârtop, Stânisoara si Dealu Mare – pe teritoriul satului Luncoiul de Sus, Muncel – in satul Dudesti si Crisului, Gorunului si Marului in localitatea Stejarel. Pantele dealurilor nu au o înclinatie prea mare si poate din aceasta cauza au îndemnat oamenii sa-si întemeieze gospodarii.
La aceste configuratii ale dealurilor, munceilor sau coamelor se adauga si alte forme cum ar fi platourile, mai mult sau mai putin netede, cum ar fi „Izlazul” din satul Stejarel, pretabil la amenajarea unui sat de vacanta, ori Platoul din vârful Dealului Fetii, o zona de asemenea atractiva unde se pot organiza drumetii si campari în corturi.

CARACTERISTICI GEOTEHNICE

În alcatuirea formelor de relief, ale dealurilor si munceilor ce se regasesc pe teritoriul comunei distingem mai multe categorii de roci: – roci sedimentare carbonate – roci magmatice – roci vulcanice Zona Luncoiului de Jos are si urmatoarele stratificatii: – intre cota 0,00m, considerata a fi suprafata terenului, si – 0,50m se întinde solul vegetal.
– intre cotele – 0,50m si – 1,50m exista un strat de argila cafenie cu intercalatii cenusii, cu concretiuni calcaroase, plastic vâscoase
– sub cota de – 1,50m apare zona de stânca. Izolat apar si straturi de pietris si nisip
– apa freatica apare in regim stabilizat la cota de – 3,00m – adâncimea minima de fundare este de – 1,00m.

SOLURILE

Sunt specifice zonei deluroase si partial piemontane. Predomina solurile silvestre brune si brune galbui. Se mai întâlnesc si alte categorii de soluri cum ar fi cele silvestre podzolice si brune-acide formate sub paduri si pajisti secundare. Zonele de lunca au structuri nisipoase pretabile pentru culturi de cartofi, legume si radacinoase.
Gradul de fertilitate al solurilor din zona este destul de scazut, apreciat ca pentru zona a V-a.

HIDROGRAFIA

Pârâul Luncoi sau Valea Luncoiului este principalul curs de apa de pe teritoriul comunei. Aduna toate cursurile vailor sau pârâurilor minore din zona si le deverseaza în Crisul Alb, pe teritoriul municipiului Brad. Pârâul Luncoi nu este un curs de apa deosebit in ceea ce priveste debitul sau lungimea. Valea are un debit relativ constant iar afluentii sai nu transporta cantitati deosebite de aluviuni, deci nu exista pericolul colmatarilor si al cresterii apelor peste nivelul de inundabilitate.
Alte cursuri de apa de pe teritoriul comunei sunt: – Pârâul Stejarel – Valea Podele sau Valea Mare – Valea Lunga Se estimeaza ca in prezent apele nu sunt in pericol de a fi poluate. Este însa necesara întretinerea malurilor si trebuiesc controlate deversarile de deseuri menajere.

Print Friendly, PDF & Email