? Hcl. nr. 40/2019
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Hcl. nr. 40/2019

Hcl. nr. 40/2019
 

Hcl. nr. 40/2019 – privind aprobarea organigramei si statul de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Luncoiu de Jos si a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat aflat in subordinea Consiliului local al comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara.

Print Friendly, PDF & Email