Rezultatul final la examenul pentru ocuparea functiei contractual de executie Inspector de Specialitate din cadrul Compartimentului Informare Publica al aparatului de specialitate al Primarului comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara din data de 09.05.2024

Rezultatul final la examenul pentru ocuparea functiei contractual de executie Inspector de Specialitate din cadrul Compartimentului Informare Publica al aparatului de specialitate al Primarului comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara din data de 09.05.2024

deschide documentul aici